BIM tekenen

Voor ontwerpen en herontwikkeling

Bij de herontwikkeling, of hergebruik van (monumentale) panden of objecten, die na renovatie een gewijzigde functie krijgen, is het van belang om vooraf de mogelijke bouwkundige en installatie technische problemen voor te zijn. Hierbij is BIM (Building Information Modeling) een uitermate geschikte oplossing.

Door middel van BIM is het mogelijk, om met relatief weinig informatie, een gedetailleerd sprinklerontwerp te maken wat gebruikt kan worden als presentatie, om mogelijke huurders of investeerders inzicht te geven in de uiteindelijke situatie. Tevens kan het 3D-model als basis dienen voor een gedetailleerde offerteaanvraag voor bouwkundige wijzigingen en technische installaties.

Onze 3D / BIM modelleurs kunnen van een gedetailleerd sprinklerontwerp een presentatie of animatie maken, waardoor eigenaren en/of huurders een duidelijke indruk kunnen krijgen van de installatie die gebouwd wordt. Voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en bediening van de installatie, kan een gedetailleerde animatie van de watervoorziening of pompkamer een goede ondersteuning zijn, bij de training die door de installateur na oplevering wordt verzorgd.