Documentbeheer en controle

Van sprinklerinstallaties

Sinds 1 januari 2015 zijn eigenaren van sprinkler installaties zelf verantwoordelijk voor het beheer van de tekeningen, berekeningen en overige documenten van hun sprinklerinstallatie.

Doordat vooral bij grote installaties, deze veelal door verschillende installateurs zijn aangelegd en worden onderhouden is het beheer vaak een probleem. Voor verschillende opdrachtgevers beheren wij het documenten pakket.

Na verzamelen van de tekeningen en berekeningen wordt gecontroleerd in hoeverre het pakket compleet en actueel is. Wanneer er in het documenten pakket zaken ontbreken kunnen wij dit in samenwerking met betreffende installateur aanvullen. Indien de installateur niet meer over de ontbrekende informatie beschikt wordt dit, wanneer noodzakelijk voor certificering, aangevuld. Wanneer er een wijziging of uitbreiding plaats vindt, wordt het documenten pakket door ons bijgewerkt. Hierdoor beschikt de eigenaar ten aller tijde over de actuele informatie, zowel in software, als in hardcopy op locatie.