Hydraulische berekeningen

Met behulp van Café

Voor het berekenen van onze sprinklerontwerpen maken wij vooral gebruik van Café. Café is een hydraulisch rekenprogramma, wat voldoet aan de eisen zoals gesteld in NFPA.

Café is bijzonder geschikt voor het maken van snelle, strategische berekeningen voor o.a. het bepalen van een watervoorziening of globale diameters voor een sprinklerontwerp. Aan de hand van deze berekening kan, samen met eenvoudige schetsen, een richtprijs bepaald worden voor materiaalkosten. Deze kan vervolgens als basis van een begroting voor de kosten voor aanleg van een brandblus- of brandbeheerssysteem dienen.

Wanneer dit door een opdrachtgever wordt verlangt, kunnen detail berekeningen uitgevoerd worden in een ander programma, bijvoorbeeld in Hass, wat door de meeste sprinklerinstallateurs, als standaard software wordt gebruikt.