Visuele controle

Van verouderde systemen

Tijdens een visuele controle wordt gekeken naar:

  • De positie van sprinklers of sproeiers.
  • De kwaliteit van het leidingwerk.
  • Eventuele afwijkingen op het geldende voorschrift.

Voor bestaande gebouwen, kan het nodig zijn om de aanwezige installaties te toetsen aan de geldende regelgeving.

Voornamelijk bij verhuur, of hergebruik van objecten, kan op de kosten bespaard worden. Dit kan door de reeds aanwezige installaties geschikt te maken voor een nieuwe situatie, in plaats van demontage van bestaande systemen.